Rönesans ve Reform Hareketleri

AnasayfaTARİH

Rönesans ve Reform Hareketleri

Rönesans ve Reform Hareketleri Avrupa'nın baskıcı din anlayışını değiştirmiş, günümüz Avrupa'sının şekillenmesinde önemli bir katkısı olmuştur.

Coğrafi Keşifler
Osmanlı Devletinde Eğitim Öğretim
Salgın Hastalıklar Tarihi

Rönesans hareketleri

 • Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans eski yunan ve Roma kültürlerini içerisinde barındıran İtalya’da ortaya çıkmıştır.

Nedenleri:

 • Kağıt ve matbaanın Avrupa’ya gelmesiyle düşüncelerin daha kolay ve hızlı yayılmaya başlaması.
 • İstanbul’un Fethinden sonra bir çok bilim insanının İtalya’ya gitmesi ve buradaki Helenistik kültür ait olan edebiyat, felsefe, bilim ve sanat eserlerini yeniden incelemeleri.
 • Bilim adamlarını ve sanatkârları destekleyen ‘Mesen sınıfının’ ortaya çıkması.
 • İtalya’da başlayan Rönesans hareketleri tüccarlar, devlet adamları ve rahipler yoluyla kısa sürede tüm Avrupa’ya yayılmaya başlamıştır.

Sonuçları:

 • Avrupa’da başta bilim sanat ve edebiyat olmak üzere her alanda gelişmeler yaşanmıştır.
 • Kilise ve Papa’nın toplum üzerindeki saygınlığı azalmaya başlamıştır.
 • Skolastik düşünce zayıflamış pozitif düşünceler ön plana çıkmıştır.
 • Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlamıştır.

Reform hareketleri

 • Rönesans hareketleri bilim sanat ve edebiyat alanlarında olmuşken, reform dini nitelikte bir harekettir.

Nedenleri:

 • Hıristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen ülkelerde halkın fakirlik içerisinde yaşarken Papa ve din adamlarının lüks içinde yaşamaları.
 • Skolastik düşüncenin zayıflamasıyla kutsal metinlerin ve kitapların sorgulanmaya ve incelenmeye başlanması.
 • İncil’in ulusal dillere çevrilmesi ile insanların dinlerini asıl kaynaklarından öğrenmeye başlamaları.

Reform hareketlerinin gelişimi

 • Martin Luther öncülüğünde Almanya’da başlayan reform hareketleri alman halkı ve alman prensler arasında hızla yayılmıştır.
 • Bu yeni dini akımdan rahatsız olan katolik kral ile prensler arasında 25 yıl süren savaşlar başlamış, mücadeleyi kaybeden kral 1555 yılında Prensler ile Ogsburg Antlaşması‘nı imzalamıştır.
 • İmzalanan Ogsburg Antlaşması ile Hristiyanlıkta Katolik ve Ortodoks Meshepinden sonra Protestanlık mezhebi resmiyet kazanmıştır.

Sonuçları:

 • Almanya’da Protestanlık, Fransa’da Kalvinizm, İngiltere’de Anglikanizm, İskoçya’da presbiteryanizm, adıyla yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
 • Katoliklerin başı olan Papa’nın saygınlığı azalmıştır.
 • Kiliseden bağımsız olarak okullar kurulmaya başlanmış, eğitimde laikleşme süreci başlamıştır.
 • Katolik kilisesi ne ait olan topraklar ve mallar yağmalanmıştır.

Not: Osmanlı devleti yaşanan bu mezhep Savaşları’nda Protestanları destekleyerek Avrupa’daki mezhep birliğini parçalamaya çalışmıştır.

Yeni Yazı
Older Post

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0