Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı

AnasayfaTARİH

Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı

Taşra teşkilatı Başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra teşkilatı terimi kullanılmıştır. Taşra idaresi köy, kaza, sancak ve eyalet şeklin

Osmanlı Devleti Ekonomik Hayat
Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı
Osmanlı Devletinde Eğitim Öğretim

Taşra teşkilatı

  • Başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra teşkilatı terimi kullanılmıştır.
  • Taşra idaresi köy, kaza, sancak ve eyalet şeklinde teşkilatlandırılmıştır.
  • Eyaletin başındaki Beylerbeyi en yüksek askeri ve idari yöneticidir. Kuruluş döneminde önce manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği daha sonra Kütahya merkezli Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.
  • Yükselme döneminde sınırların genişlemesine bağlı olarak Beylerbeylikleri sayısı artmış, eyalet sayısı 32’ye kadar çıkmıştır.
  • En küçük yönetim birimi olan köylerde ise yöneticiye köy Kethüdası adı verilmiştir. Ayrıca güvenlik işlerinden de yiğitbaşı sorumlu olmuştur.
  • Osmanlı devletinde eyaletler üç kısma ayrılmıştır bunlar;

Saliyanesiz ( yıllıklısız ) eyaletler: Dirlik sisteminin uygulandığı merkeze yakın eyaletlerdir.Bu eyaletlerin gelirleri dirliklere ayrılmış maaş karşılığı asker ve görevlilere verilmiştir. Rumeli, Budin, Karaman, Sivas, Halep ve Şam Saliyanesiz eyaletlere örnek olarak gösterilebilir.

Saliyaneli ( yıllıklı ) eyaletler: Merkeze uzak olduğu için tımar sisteminin uygulanamadı bu eyaletlerde iltizam sistemi ile vergi toplanmıştır. Mısır, Yemen, Tunus, Cezayir ve Trablusgarp salyaneli eyaletlere örnek olarak gösterilebilir.

Özel yönetimi olan (İmtiyazlı) eyaletler: Bunlar iç işlerinde serbest olup siyasi bakımdan Osmanlı devletine bağlı olan eyaletlerdir. Bu eyaletlerin yönetimine padişahın onayını almayan bir kişi gelemezdi. Kırım Hanlığı, Eflak, Boğdan, Erdel ve Hicaz bu eyaletlere örnek olarak gösterilebilir.

  • 1867 yılında hazırlanan Vilayet Nizamnamesiyle eyaletler ‘Vilayet’, sancaklar ‘Liva’ adını almıştır. Vilayetlerde vilayet idare meclisi, Livalarda liva idare meclisi ve köylerde İhtiyar heyeti adı verilen halktan temsilcilerin bulunduğu idari birimler oluşturulmuştur.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0