Osmanlı Devleti Ordu ve Donanma

AnasayfaTARİH

Osmanlı Devleti Ordu ve Donanma

Ordu ve donanma Orhan bey döneminde yaya ve müsellem adıyla ilk ordu oluşturulmuştur. Murat döneminde Pençik Sistemi ile alınan savaş esirleri

Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı
İLK TÜRK DEVLETLERİ
Coğrafi Keşifler

Ordu ve donanma

 • Orhan bey döneminde yaya ve müsellem adıyla ilk ordu oluşturulmuştur.
 • Murat döneminde Pençik Sistemi ile alınan savaş esirlerinin beşte birinin Acemioğlanlar Ocağında yetiştirilmesi ile yeniçeri Ocağı oluşturulmuştur.
 • Çelebi Mehmet döneminden itibaren ise Pençik Sistemi yetersiz kaldığından Devşirme Sistemine geçilmiştir.
 • Devşirme sistemi gereğince gayrimüslim ailelerden belli kurallar dahilinde seçilen çocuklar önce Türk ailelerine verilerek Türk geleneklerini ve Türkçe öğrenmeleri ile Müslüman olmaları sağlanırdı daha sonra bu kişiler Acemioğlanlar Ocağı’na alınarak askeri eğitimden geçirilip Kapıkulu Ocağına asker olarak kaydedilirlerdi. Yetenekli ve zeki olanları seçilerek saraydaki Enderun mektebine devlet adamı olarak yetiştirilmek üzere gönderilirlerdi. Savaşta ve barışta padişahı korumakla sorumlu olan yeniçeriler askerlikten başka bir işle uğraşmazlar ve üç ayda bir ulufe adı verilen maaş ile her padişah değişikliğinde cülus denilen bahşiş alırlardı.
 • Osmanlı ordusunun en kalabalık kısmını ise tımarlı sipahiler oluşturmuştur. Tımar sisteminin oluşturduğu bu askerlerin ihtiyaçları dirlik sahiplerince karşılanmıştır.
 • Tımar sisteminin bozulması sonucunda tımarlı sipahilerin sayısında önemli bir azalma meydana gelmiş devlet ortaya çıkan askeri açığını kapatmak için yeniçerilerin sayısını arttırmıştır. Bu gelişme yeniçerilerin Ordu ve devlet içerisinde önemli bir güç haline gelmesine neden olmuştur.
 • İkinci Osman ve dördüncü Murat dönemlerinde yeniçeri Ocağı ıslah edilmeye çalışılmış ama başarılı olunamamıştır.
 • Üçüncü Selim zamanında yeniçerilerin yanına Avrupa tarzında Nizamıcedit adıyla yeni bir ordu oluşturulmuştur fakat ayaklanan yeniçeriler Nizamicedit ordusunu dağıtmıştır.
 • İkinci Mahmut halkın ve ulemanın da desteğini alarak 1826’da Vaka-i Hayriye olarak adlandırılan olay sonucunda yeniçeri ocağını ortadan kaldırmış daha sonra asakiri Mansure-i Muhammediye adıyla Avrupa tarzında modern bir ordu kurmuştur.

Donanma:

 • Kuruluş döneminde Karesi beyliğinin Osmanlılara bağlanması sonucunda denizcilik faaliyetleri başlamıştır.
 • Osmanlı devleti Marmara’da Aydıncık ve Gelibolu tersanelerini inşa etmiş, zamanla İstanbul başta olmak üzere çeşitli yerlerde tersaneler kuran Osmanlı devleti çağın teknolojisine uygun gemiler yapmıştır.
 • Donanmanın başında bulunan kişiye kaptanı Derya, askerlerine ise levent adı verilmiştir.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0