Osmanlı Devleti Hakimiyet Anlayışı

AnasayfaTARİH

Osmanlı Devleti Hakimiyet Anlayışı

Osmanlı Devleti Hakimiyet Anlayışı Devlet yönetiminde Türk gelenekleri, İslam hukuku (Şeriat) ve yerel uygulamalar etkili olmuştur. Osmanlı hü

Osmanlı Devletinde Eğitim Öğretim
Rönesans ve Reform Hareketleri
Fikir Akımları

Osmanlı Devleti Hakimiyet Anlayışı

 • Devlet yönetiminde Türk gelenekleri, İslam hukuku (Şeriat) ve yerel uygulamalar etkili olmuştur.
 • Osmanlı hükümdarları Bey, Gazi, Hüdavendigar, Padişah, Han, Sultan ve 1517 yılı itibariyle Halife gibi unvanları kullanmışlardır.
 • İslam hukukuyla çelişmemek kaydıyla padişah Örfe dayanarak kanun koyma yetkisine sahiptir.
 • Şehzadeler idari tecrübe kazanabilmeleri için Çelebi sultan unvanıyla Lala ile birlikte sancaklara idareci olarak gönderilmişlerdir.

Lala; Osmanlı Devleti’nde Şehzadelerin eğitimden sorumlu olan devlet idaresinde tecrübeli olan kişi (öğretmen).

 • Üçüncü Mehmet döneminde şehzadelerin sancağa çıkma usulü kaldırılarak kafes sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Kafes sistemi Şehzadelerin devlet idaresinde tecrübesiz olmalarına neden olmuş bu durum sadrazamın devlet işlerindeki etkinliğini artırmıştır.

Kafes Sistemi; Osmanlı Şehzadelerinin devlet idaresini sancakta değil sarayda eğitim alarak öğrenmeleridir.

 • Diğer Türk Devletleri’nde olduğu gibi ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır.
 • Birinci Murat ülke hükümdar ve oğullarının ortak malı prensibini getirmiştir.
 • Fatih kanunname i Ali Osman ile ülke padişahın malıdır anlayışını getirmiştir.

Not: Bu atılan adımlar merkezi otoritenin güçlenmesinde etkili olmuştur.

 • Birinci Ahmet döneminde ekber ve erşed anlayışı benimsenmiştir.

Ekber ve erşed anlayışı; Padişahın ölmesinden sonra yerine en yaşlı ve aklı başında olan şehzadenin padişah olacağı bir sistemdir.

 • Padişahlar Fatih döneminden itibaren cülus töreni ile tahta çıkarak kılıç kuşanmaya başlamışlardır.
 • yüzyılda Osmanlı devletinde yeni kurumlar ortaya çıkmış ve padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
 • Padişahın görevleri üst kademe memurları atamak savaş ve barışa onay vermek orduyu komuta etmek ülkeyi adaletle yönetmek halkın refah ve güvenliğini sağlamaktır.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0