Oslamalı Devleti Toprak Sistemi

AnasayfaTARİH

Oslamalı Devleti Toprak Sistemi

Osmanlı Devleti'nin ülke topraklarını kaç bölüme ayırdığını ve her bölümün işleyişini yazımızdan öğreneceksiniz.

Balkan Savaşları
Salgın Hastalıklar Tarihi
Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı

Toprak sistemi

  • Osmanlı devletinde ülke Toprakları mülkiyet hakkı bakımından mülk, vakıf ve miri olmak üzere üçe ayrılmıştır

Mülk arazi: Şahıslara ait olan arazilerdir. Bundan dolayı vergilerini ödemek şartıyla sahipleri bu arazileri satabilir, devredebilir ya da vakfedebilirdi. Mülkiyeti Müslümanlara ait olan topraklara öşriyye, mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan topraklara haraciyye adı verilirdi.

Vakıf arazi: Gelirleri cami, medrese, imarethanne, şifahane gibi topluma hizmet veren kuruluşların masrafları için ayrılmış olan arazilerdir.

Miri arazi: Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Ülke topraklarının büyük bir kısmını bu topraklar oluşturmaktadır. Miri toprakların kullanım hakkı üzerinde yaşayan köylülerindir. Kiracı konumundaki köylüler toprakları satamaz ya da devredemezdi.

  • Miri arazi çeşitli bölümlerden meydana gelmiştir. Bunlar;

Dirlik: Miri arazinin en önemli bölümüdür. Geliri maaş karşılığı olarak devlet memurlarına ve askerlere verilirdi, gelirlerine göre üçe ayrılmıştır;

a) Has: Yıllık geliri 100.000 akçe ve üzeri olan topraklardır

b) zeamet: Yıllık geliri 20.000 akçeden başlayıp 100.000 akçe kadar olan topraklardır orta dereceli devlet memurlarına verilmiştir.

c) tımar: Yıllık geliri 20.000 akçe kadar olan topraklardır

Not: Dirlik sistemi ile üretim denetim altına alınarak üretimde süreklilik sağlanmış, para harcamadan büyük bir ordu oluşturulmuş, devlet vergi toplama külfetinden kurtulmuş ve ülkede asayiş sağlanmıştır.

Ocaklık: Geliri kale muhafızlarına ve tersane giderlerini ayrılan topraklardır.

Yurtluk: Sınırları koruyanlara verilen topraklardır.

Mukataa: Geliri doğrudan hazineye ayrılan topraklardır.

Paşmaklık: Gelirleri hükümdar ailesine ayrılan topraklardır.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1