İlk Türk İslam Devletleri

AnasayfaTARİH

İlk Türk İslam Devletleri

TÜRK İSLAM TARİHİ   TALAS SAVAŞI (751) Nedeni: Çin’in Orta Asya’ya hakim olmak istemesi Araplar Türklerin ( Karluklar) de yardımıyla Çinl

Fikir Akımları
Salgın Hastalıklar Tarihi
Oslamalı Devleti Toprak Sistemi

TÜRK İSLAM TARİHİ

 

TALAS SAVAŞI (751)

Nedeni: Çin’in Orta Asya’ya hakim olmak istemesi

 • Araplar Türklerin ( Karluklar) de yardımıyla Çinlileri yenilgiye uğratmıştır.

Sonuçları:

 • Talas Savaşı Türk-İslam Tarihinin başlangıcı olmuştur.
 • Türk-Arap mücadeleleri sona ermiş, Türkler İslam dinini yakından tanıma fırsatı bularak kitleler halinde Müslüman olmaya başlamışlardır.
 • Çinlilerden kağıt üretimi öğrenilmiştir.

Not: Gök Tanrı inancının İslamiyet ile birçok konuda benzerlik göstermesi Türklerin İslamiyeti kabul etmelerini kolaylaştırmıştır. 

TÜRKLERİN İSLAMİYETE HİZMETLERİ

 • Abbasi Devletini Bizans’a karşı korumuşlardır.
 • Gazneliler İslamiyeti Hindistan’a yaymıştır.
 • Büyük Selçuklu Devleti İslamın koruyuculuğunu üstlenmişler, Anadolu’da İslamı yaymışlardır.
 • Türkiye Selçuklu Devleti Haçlı saldırılarına karşı önemli zaferler kazanmıştır.
 • Osmanlı Devleti İslam dünyasının siyasi lideri olmuş, İslamiyetin Balkanlarda yayılmasını sağlamıştır.

 

KARAHANLILAR (İLİGHANLAR) (840-1212)

 • Karluk, Yağma, Tuhsi ve Çiğil Türkleri tarafından Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
 • Ülkenin kurucusu Bilge kül Kadirhan’ dır
 • Satuk Buğra han zamanında İslamiyeti kabul etmişlerdir.
 • Karahanlılar İslam öncesi Türk devletlerinde görülen ikili Teşkilatı devam ettirmişlerdir.
 • Karahanlıların halkı ordusu ve yöneticileri Türklerden oluşmuştur. Bu da devletin uzun Ömürlü olmasında etkili olmuştur.
 • Devlet ilk Türk İslam eserlerini ortaya koymuşlardır.
 • En güçlü dönemlerini Yusuf Kadirhan zamanında yaşamışlar, Yusuf Kadir Han’ın ölmesinden sonra devlet zayıflayarak Doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
 • Doğu Karahanlılar’ ın varlığına 1130 yılında Karahitaylar son verirken Batı Karahanlılar’ a ise 1212 yılında Harzemşahlar son vermiştir.

GAZNELİLER ( 963-1187 )

 • Alp tekin tarafından Afganistan’daki Gazne şehri merkez olmak üzere kurulmuşlardır.
 • Devlet en güçlü zamanını Gazneli Mahmut döneminde yaşamıştır.
 • Gazneli Mahmut Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları’ nın tehdidine karşı korumuştur. Yapmış olduğu hizmet karşılığında Abbasi halifesinden sultan unvanını almıştır.
 • Gazneli Mahmut sultan unvanını tarihte kullanan ilk hükümdardır.
 • Sultan Mahmut Hindistan’ın yaptığı 17 sefer ile bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır.
 • Sultan Mesut döneminde Selçuklular ile yaptıkları Dandanakan Savaşını kaybeden Gazneliler yıkılma sürecine girmişlerdir.
 • Afgan asıllı gurlular tarafından 1187 yılında yıkılmışlardır.

TOLUNOĞULLARI (868-905)

 • Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır’da kurulmuştur.
 • Mısır’da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları’nın halkı Arap yöneticileri ise Türktür (devletin yıkılmasının en büyük nedeni)
 • Tolunoğulları Nil Nehri üzerinde bentler ve sulama kanalları yaparak tarımı geliştirmişlerdir.
 • Taht kavgalarından yararlanan Abbasiler Tolunoğulları Devleti’ne son vererek Mısır’ı tekrar ele geçirmişlerdir.
 • Tolunoğulları ndan günümüze kadar gelebilen en önemli eser Tolunoğlu Ahmet camii’dir.

İHŞİDİLER (AKŞİTLER) (935-969)

 • Abbasilerin Mısır Valisi togaçoğlu Muhammet tarafından kurulmuştur.
 • Mısır’da kurulan ikinci Türk Devletidir.
 • Belli bir süre İslamiyetin kutsal şehirleri olan Mekke ve Medine’ye hakim olmuşlardır
 • Fatimiler tarafından yıkılmışlardır.

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ (1040-1157)

 • Oğuzların üçok koluna bağlı kınık boyuna bağlıdırlar.
 • Tuğrul ve Çağrı beylerin 1040 yılında Dandanakan Savaşını kazanmaları ile birlikte devlet resmen kurulmuştur.
 • Büyük Selçuklu devleti Erzurum yakınlarındaki Pasinler ovası’nda Bizans‘ı yenilgiye uğratmışlardır.
 • Pasinler Savaşı Türklerin Anadolu egemenliğine yönelik olarak gerçekleştirdikleri ilk büyük savaştır.
 • Tuğrul Bey 1055’te Abbas halifesini Şii Büveyhoğulları’ nın baskısından kurtarmış böylelikle halife kendisine doğunun ve batının sultanı unvanı vermiştir. Bu olaydan sonra İslam dünyasının koruyuculuğunu Büyük Selçuklu Devleti üstlenmiştir.
 • Alparslan döneminde Malazgirt savaşında Bizans imparatorluğu büyük bir yenilgiye uğratılmıştır.

Malazgirt Savaşı (1071):

Nedenleri:

 • Bizans’ın doğudan gelen Türklerin Anadolu’ya yönelik ilerleyişini durdurmak istemesi.
 • Büyük Selçuklu devletinin Anadolu’da egemenlik sağlamak istemesi.

Sonuçları

 • Anadolu kapıları Türklere açılmıştır.
 • Bizans’ın İslam dünyası üzerindeki baskıları sona ermiştir.
 • Anadolu’nun Türkleşmesi süreci başlamıştır.
 • Anadolu’da Danışmentliler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular ve Çaka Beyliği gibi ilk Türk beylikleri kurulmuştur.
 • Büyük Selçuklu devleti en güçlü zamanını Melikşah döneminde yaşamıştır.
 • Sultan Melikşah Anadolu’ nun fethini büyük ölçüde gerçekleştirmiş, Selçuklu devletinde gerçek anlamda ilk divanı oluşturulmuş ve Celali takvimini hazırlatmıştır. Ayrıca bu dönemde bir Şii tarikatı olan Batiniler ile mücadele edilmiştir.
 • Melikşah’ ın ölmesinden sonra kardeşler arasında yaşının tat kavgaları sonucunda devlet zayıflamaya başlamış.
 • Sultan Sencer‘in 1141 Katvan Savaşında Karahitaylılara yenilmesi sonucunda Büyük Selçuklu Devleti son bulmuştur.
 • Büyük Selçukluların yıkılmasıyla topraklarında hanedan mensupları tarafından; Türkiye Selçukluları, Suriye Selçukluları, İran-Horasan Selçukluları ve kirman Selçukluları gibi yeni Selçuklu devletleri kurulmuştur.

Not: Alparslan ve melikşah’ a vezirlik yapan İran asıllı Nizamülmülk devleti teşkilâtlandırmış ikta sistemini uygulamış Celali takvimini hazırlatmış nizamiye medreselerinin açmış Bâtınîlik ile mücadele etmiş ve siyasetname adlı bir eser ortaya koymuştur.

EYYUBİLER (1174-1250)

 • Selahattin eyyubi tarafından Mısır’da kurulmuştur.
 • Hıttin savaşı’nda haçlılardan Kudüs’e alarak üçüncü haçlı Seferine neden olmuştur.
 • Yönetimi Memlük adı verilen komutanların ele geçirmesi sonucunda memluk devleti kurulmuştur.

MEMLÜKLER (1250-1517)

 • Eyüp ordusundaki memlük askerlerinin komutanı olan Aybek tarafından Eyyubi egemenliğine son verilerek kurulmuştur.
 • Orta Doğu’daki haçlı kalıntılarına Son vermişlerdir.
 • Abbasilerin yıkılmasından sonra halifeliğin Mısır’da devam etmesini sağlamışlardır.
 • Hükümdarların ordu komutanları tarafından belirlenmesi dolayısıyla sık sık hükümdar değişiklikleri yaşanmıştır.
 • Osmanlı hükümdarı Yavuz sultan Selim ile yaptıkları 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye savaşlarını kaybederek yıkılmışlardır.
  Sunumu indir

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0