Fikir Akımları

AnasayfaTARİH

Fikir Akımları

Osmanlı Devletini çöküşten kurtarmak amacıyla ortaya atılmış olan Fikir akımları, bazılarını önemini yitirirken bazıları önemini günümüze kadar devam ettirmiştir.

Osmanlı Devletinde Hukuk
Coğrafi Keşifler
Osmanlı Devleti Ordu ve Donanma

Fikir Akımları

Osmanlıcılık

 • Milliyetçilik akımının Osmanlı devleti içerisindeki azınlıklara etkilemesi sonucunda ortaya çıkmıştır.
 • Bu fikre göre din dil ırk farkı gözetmeksizin Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan herkesin Osmanlı vatandaşı sayılması esas alınmıştır.
 • Meşrutiyetin ve Kanuni Esasi’nin ilan edilmesinde etkili olmuştur.
 • Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünün korunmasının amaçlandığı Osmanlıcılık Fikri, milliyetçilik akımının güç kazanmasıyla etkinliğini kaybetmiş, Balkan Savaşları ile önemini tamamen yitirmiştir.
 • Jön Türkler tarafından savunulan fikrin önemli temsilcileri Ziya Paşa ve İbrahim Şinasi’dir.

İslamcılık (Ümmetçilik)

 • Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunu Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan bütün Müslümanların halifenin etrafında toplanması ile Mümkün olacağını savunan bir fikirdir.
 • Meşrutiyetin ilanından sonra önem kazanan fikir II. Abdülhamit döneminde devletin resmi politikası haline gelmiştir.
 • Dünya Savaşı’nda Arapların İngilizler ile işbirliği yapması sonucunda önemini yitirmiştir.
 • Abdülhamit, Mehmet Akif Ersoy ve Sait Halim Paşa önemli temsilcileridir.

Türkçülük (Turancılık)

 • Devletin ancak dili dini soyu ve ülküsü bir olan toplumla ayakta durabileceğini savunan bir fikirdir.
 • Meşrutiyet dönemi itibari ile önem kazanan fikir, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından iç ve dış politikada uygulanmıştır.
 • Türkçülük fikri, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında etkili olmuş ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin de temel ideolojilerinden biri haline gelmiştir.
 • Bu fikrin en büyük savunucusu Ziya Gökalp’tir.

Batıcılık

 • Osmanlı Devleti’nde batılılaşma ilk olarak askeri alanda başlamış, II. Meşrutiyetten sonra bir düşünce akımına dönüşmüştür.
 • Batıcılık fikrini savunanlar, Osmanlı Devleti’nin ancak Avrupa tarzı kurumların ülke geneline yayılmasıyla yıkılmaktan kurtulabileceğini savunmuşlardır.
 • Bu fikir önemini yitirmemiş yeni Türk devletinin de temel ideolojilerinden biri olmuştur.
 • Abdullah Cevdet, Süleyman Nafiz ve Celal Nuri önemli temsilcileridir.

Adem-i merkeziyetçilik

 • Merkezi yönetimin bazı yetkilerinin yerel yönetimlere bırakılması düşüncesini savunmuştur.
 • En büyük temsilcisi Prens Sebahattin’dir.
 • Fikir ekonomide liberalizmi benimsemiştir.
Sunumu indir

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0