Coğrafi Keşifler

AnasayfaTARİH

Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler Orta Çağ Avrupa'sında yaşanan kötü gelişmeleri tersine çevirecek, daha sonra yaşanacak olan Rönesans ve Reform Hareketlerinin de zeminini hazırlayacaktı.

Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı
Osmanlı Devleti Ordu ve Donanma
Oslamalı Devleti Toprak Sistemi

Coğrafi keşifler

Zemin hazırlayan teknik gelişmeler:

 • Pusulanın kullanılmaya başlanması.
 • Denizcilik Ve gemicilik bilgisinin gelişmesi.
 • Karavel adı verilen sağlam okyanusa dayanıklı gemilerin yapılması.

Nedenleri:

 • İpek ve baharat yollarının Müslümanların denetiminde olması bu nedenle batılı ülkelere bu yollar ile gelen ürünleri pahalıya mal olması.
 • Batılı ülkelerin Hıristiyanlığı Avrupa dışına yaymak istemeleri.
 • Avrupalı zenginlerin korkusuz denizcileri desteklemeleri.
 • Batılı ülkelerin doğunun zenginliklerini elde etmek istemeleri.

 

Bu nedenlerle batılı ülkelerin Uzak Doğu’ya giderek buralardaki zenginliklerden yararlanmak amacıyla doğrudan ticareti gerçekleştirebilecekleri Deniz yolları aramalarıyla coğrafi keşifler başlamıştır.

Sonuçları:

 • İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiştir.
 • Akdeniz limanlarındaki ticaret Atlas Okyanusu limanlarına kaymıştır.
 • Osman devleti, İtalya, Ceneviz, Venedik devletleri ekonomik olarak olumsuz etkilenmiştir.
 • Avrupa ekonomik olarak güçlenmiş Osmanlı devleti başta olmak üzere İslam dünyası güç kaybetmiştir.
 • Avrupa kıtasına bol miktarda altın ve gümüş götürülmüştür.
 • Avrupa’da ticaret ile uğraşan burjuva sınıfı zenginleşerek hem ekonomik hem de siyasi güç kazanmıştır.
 • Avrupa’da tarıma dayalı ekonomik sistem yerine ‘Merkantalizm’ adı verilen ticarete dayalı yeni bir sisteme bırakmıştır.
  Merkantilizm: ekonomik servetin altın gümüş veya ticari değer ile ölçülmesidir.
 • Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında sömürgecilik faaliyetleri başlamıştır.
 • Misyonerlik çalışmaları neticesinde Hristiyanlık yeni keşfedilen yerlerde yayılmıştır.
 • Papaya ve kiliseye duyulan güven azalmıştır.
 • Pozitif bilimler gelişmiş, bu gelişme Rönesans ve Reform hareketlerinin yaşanmasına zemin hazırlanmıştır.
 • Yeni keşfedilen Amerika kıtasına Avrupa’nın bir çok yerinden göçler yaşanmıştır.
 • Köle ticareti yaygınlaşmış, Afrika kıtasından binlerce insan getirilerek Avrupa’da çalıştırılmıştır.
 • Kakao, domates, patates gibi yeni bitki ve hayvan türleri keşfedilmiştir.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0