Balkan Savaşları

AnasayfaTARİH

Balkan Savaşları

Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanmış Balkan devletlerinin ittifak kurarak Osmanlı Devletine savaş açmaları ve bu savaşı kazanarak Türkleri Balkanlardan çıkarmaları

Osmanlı Devleti Taşra Teşkilatı
Coğrafi Keşifler
Fikir Akımları

Balkan Savaşları

I.Balkan Savaşı (1912-1913)

Nedenleri:

 • İttihat ve terakki partisinin Balkan Devletleri arasındaki ‘’kiliseler sorunu’’nu çözmesi neticesinde Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ Devletlerinin Osmanlı Devletine karşı birleşmeleri.
 • Rusya’nın Balkanlar’da izlediği Panslavizm politikası.
 • Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi.
 • Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp savaşında güçsüz olduğunun anlaşılması.
 • Türklerin Balkanlardan tamamen atılmak istenmesi.

Sonuçları:

 • Karadağ’ın Osmanlı Devletine savaş ilan etmesi ile Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan’da savaşa dahil olmuşlardır.
 • Makedonya ve Trakya bölgeleri işgal edilmiş Bulgaristan Çatalca ya kadar ilerlemiştir.
 • Osman devleti ile karayolu bağlantısı kalmayan Arnavutluk İtalya ve Avusturya’nın da desteğiyle bağımsızlığını ilan etmiştir.
 • Edirne ve Kırklareli de dahil tüm Balkan Toprakları kaybetmiştir.
 • Savaşın yenilgisinden Hükümeti sorumlu tutan İttihat ve terakki Cemiyeti 1913 yılını Ocak ayında hükümeti devirmiştir ( Bab-ı Ali baskını).

Yenilginin nedenleri:

 • Osmanlı ordusunda alaylı-mektepli çatışmasının yaşanması.
 • Ordu’nun içerisine siyasetin karışması.
 • Savaş öncesinde Ordu’nun bir kısmının terhis edilmesi.
 • Osmanlı donanmasının yetersizliği.

Londra antlaşması (30 Mayıs 1913)

 • Balkan Savaşı’na katılan devletler ile Osmanlı devleti arasında imzalanmıştır.
 • Anlaşmaya göre Osmanlı devletinin sınırları Midye-Enez hattına kadar geri çekilmiştir.
 • Makedonya Yunanistan ve Sırbistan arasında paylaşılmıştır.
 • Arnavutluk ve Ege Adaları’nın durumu büyük devletlerin kararına bırakılmıştır.

Not: Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanan son Balkan ülkesi Arnavutluk, Savaştan en karlı çıkan devlet Bulgaristan olmuştur.

II.Balkan Savaşı (1913)

Nedenleri:

 • Balkan Savaşı’nda en fazla toprağın Bulgaristan tarafından alınmasına diğer Balkan devletlerinin tepki göstermesi.
 • Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilmesiyle oluşan otorite boşluğu.

Sonuçları:

 • Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Romanya ittifak kurarak Bulgaristan’a karşı savaş açmışlardır.
 • Bulgaristan ittifak karşısında direnememiş ve yenilgiye uğramıştır.
 • Osmanlı devleti Bulgaristan’ın zor durumundan faydalanarak I. Balkan Savaşı’nda kaybettiği Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır.

İkinci balkan Savaşı sonunda yapılan antlaşmalar

Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913)

 • Balkan Savaşı’na katılan devletler arasında imzalanmıştır.
 • Bulgaristan I.Balkan Savaşı’nda kazandı toprakların büyük bir kısmını geri vermek zorunda kalmıştır.
 • Bu antlaşmaya Osmanlı devleti katılmamıştır.

İstanbul Antlaşması (29 Eylül 1913)

 • Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır.
 • Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devletine bırakılmış, Meriç nehri iki devlet arasında sınır olarak kabul edilmiştir.
 • Bulgaristan’daki türklerin yasal hakları garanti altına alınmıştır. Bu yasal haklar;

-Türk okullarında ilköğretim Türkçe olacak.

-Türkler müftülerini seçebilecek.

-Türkler isterlerse dört yıl içerisinde Anadolu’ya göç edebilecek.

-Türkler mal mülk sahibi olabilecek.

Atina Antlaşması (14 Kasım 1913)

 • Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanmıştır.
 • Yanya, Girit ve Selanik Yunanistan’a bırakılmıştır.
 • Ege Adaları’nın durumu büyük devletlerin kararına bırakılmıştır. ( Büyük devletler 16 Kasım 1913 yılında aldıkları karar ile İmroz, Bozcaada ve Meis dışındaki Ege adalarına Yunanistan’a, 12 adayı İtalya ya vermiştir.)
 • Yunanistan’da yaşayan Türklerin yasal hakları güvence altına alınmıştır.

İstanbul Antlaşması (13 Mart 1914)

 • Osmanlı devleti ile Sırbistan arasında imzalanmıştır.
 • İki devlet arasında sınır olmadığı için yalnızca Sırbistan’da yaşayan Türklerin yasal hakları güvence altına alınmıştır.

Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları

 • Balkan Savaşları ile Batı Trakya, Arnavutluk, Makedonya ve Ege adaları kaybedilmiştir.
 • Balkan devletleri anlaşmalar sonucunda güvence altına alınan Türklerin haklarını savunmamışlar, Bu durum günümüze kadar Türk azınlığı sorunun devam etmesine neden olmuştur.
 • Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya kitlesel Türk göçleri yaşanmıştır.
Sunumu indir

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0